We geloven in de kracht van participatie en we geven ruimte aan iedereen via onze Sociale Onderneming.

Onze missie

  • Iedereen verdient een plek in de maatschappij. Stichting de Boshalte draagt hier graag aan bij;
  • Wij staan voor inclusiviteit. Door het organiseren van activiteiten brengen we verschillende lagen van de samenleving bij elkaar;
  • In een drukke en hectische wereld bieden wij een rustige plek waar aandacht is voor elkaar;
  • Wij geven oprechte aandacht aan kwetsbare mensen;
  • Duurzaamheid hoog op de agenda te zetten en te streven naar het verkopen van zoveel mogelijk eerlijke producten.
Onze ideale wereld

In onze ideale wereld is voor iedereen plek. We streven ernaar dat iedereen meedoet en dat iedereen zich  gewaardeerd voelt.

De Stichting stelt zich ten doel en heeft als missie: een omgeving te creëren waar inclusiviteit en participatie de sleutelwoorden zijn. Iedereen is welkom bij de Stichting. Het bestuur van Stichting de Boshalte vindt dat iedereen er bij hoort, er toe doet en mee mag doen in de maatschappij. Sinds december 2018 is Stichting de Boshalte, naast V.O.F. Fietsverhuur en terras de Boshalte, in het leven geroepen om meer en gericht aandacht te kunnen geven aan de doelgroepen die zich melden bij de organisatie.

Zo…

  • bevorderen we participatie en sociale activering bij mensen met een psychiatrische of psychische beperking die afstand hebben tot de arbeidsmarkt.
  • helpen we statushouders en andere nieuwkomers zich te activeren en te integreren middels arbeid.
  • dragen we zorg voor en activeren eenzame ouderen op ons terras en in de buurt.
  • proberen we een veilige plek te bieden aan mensen die leven op of onder de armoedegrens in de stad.
  • biedt ons terras een vrije en creatieve plek voor kinderen uit de stad, zodat zij zich voelen uitgenodigd om buiten te spelen.