5. Planning 2019/2020

Juni – september: Traject aanvraag vergunning, ontwerp en financiering – winterruimte en activiteiten 
September/oktober: Plaatsing binnenruimte en start activiteiten

Voor de planning van mogelijke activiteiten vanaf november zie onderstaand voorbeeld activiteitenschema:
Voorbeeld Activiteitenschema

5.1. Voorbeeld Activiteitenschema

– no title specified
 

Ma.

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

 

november, week 45

 

ochtend

  

Peuters in het Wild

   

Stichting

De Mammies

 

middag

 

Huiswerk

-begeleiding

 

Huiswerk

-begeleiding

 

Kinderworkshop

(NJ)

• DJ Elja

• The Bayou Mosquitos

 

week 46

 

ochtend

  

Peuters in het Wild

 

yoga

   

middag

 

Huiswerk

-begeleiding

 

Huiswerk

-begeleiding

 

Fietsplantage

Concert

• Huiswerk

-begeleiding

• Twinsosophy

& Philosopher

 

week 47

 

ochtend

  

Peuters in het Wild

     

middag

 

Huiswerk

-begeleiding

 

Huiswerk

-begeleiding

 

tango salon

Martijn

DJ Elja

• Ibou Djembe

Workshop

 

avond

  

Maaltijd

Voor iedereen

 

Storytelling

IMBY

   

Week 48

 

ochtend

  

Peuters in het Wild

  

yoga

  

middag

 

Huiswerk

-begeleiding

 

Huiswerk

-begeleiding

 

Paul Mundy

Concert

• DJ Elja

• Schrijfcafé

 

avond

    

Theater-

-voorstelling (MV)

   
         
         
         
         
         
         
         

Dit schema is een voorbeeldweergave van mogelijke activiteiten in de wintermaanden. In de begroting staat gespecificeerd hoeveel activiteiten er gedurende het halfjaar gepland staan. Dit is in samenwerking met eerdergenoemde partijen, zie ook intentieverklaringen.

5.2. Verantwoording

Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord in ons financieel jaarverslag, dat wordt gepubliceerd op onze website.

5.3. Fondsenwerving

Voor het verkrijgen van de benodigde gelden zullen wij:

  • een crowdfunding-actie starten, te beginnen op 30 juni, ons jaarlijkse zomer-Boshalte feest 
  • publiceren op facebook, instagram en de social media van zowel de VOF en de Stichting
  • vermogensfonds(en) en andere steunfondsen aanschrijven
  • Bij de gemeente Amsterdam – stadsdeel Zuid Buitendveldert is een aanvraag gedaan voor een subsidie tbv het maatschappelijk initiatief. Dit heeft m.n.  betrekking op de activiteiten die kunnen worden uitgevoerd voor de doelgroepen in de wintermaanden . 

De Fonds-aanvraag bij Stichting Doen (zie begroting) heeft inmiddels een positieve feedback ontvangen. Stichting Doen is het gesprek aangegaan en neemt in de week van 1 juli een beslissing over de aanvraag.

Dioraphte heeft de aanvraag in behandeling genomen en heeft laten weten de beslissing in september te nemen over de aanvraag.

Projectvoortgang en verantwoording

Het project wordt jaarlijks in de maand april met de gemeente en het Amsterdamse Bos geëvalueerd. Het bestuur komt meerdere malen per jaar bij elkaar om de voortgang te bespreken.

Bestuurlijke zaken


Om een nieuw bestuurslid te vinden zijn wij in gesprek meerdere mensen. Op ons terras komen verschillende mensen, die zich interesseren voor de vacature en die de missie onderschrijven en bovendien zeer capabel zijn, gezien hun Curriculum Vitae om toe te kunnen treden tot het bestuur. 

Ons jaarverslag wordt jaarlijks voor 1 mei gepubliceerd op onze website.
In het kader van de AVG zullen wij nog in 2019 beginnen met het opstellen van een privacyprotocol zodat wij in 2019 voldoen aan de wettelijke regelgeving.

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar verrichtingen voor de Stichting.

de bestuursleden kunnen de kosten die zij voor de activiteiten maken tbv de Stichting declareren. Kosten boven €250 moeten door 2 leden worden goedgekeurd.