Door het Coronavirus hebben we de activiteiten zoals we ze oorspronkelijk gepland hadden creatief aangepast naar een andere vorm. De behoefte van de doelgroepen is door de huidige omstandigheden veranderd en wij passen ons daarop aan. Daarom zijn we verschillende projecten gestart om er voor onze doelgroepen juist in deze tijd te kunnen zijn.

Corona concerten

Een van onze doelen is om senioren en kwetsbaren bij de maatschappij te blijven betrekken. Juist zij zijn nu nog meer huisgebonden en voelen zich vaak eenzaam en verdrietig. Om hen bij te staan en een beetje vreugde en saamhorigheid te brengen zijn we begonnen met het geven van concerten op locaties. Verschillende muzikanten spelen op plekken waar veel senioren wonen, die vanuit hun huiskamer, balkon of terras kunnen genieten van de muziek. We hebben iedere week minstens een optreden en gaan hier mee door. Wat worden we er blij van om dit te kunnen doen!

Foto: Aart Blom

Maaltijd voor iedereen

‘Maaltijd voor Iedereen’ is een van onze activiteiten, waarbij we diverse mensen uitnodigen voor een maaltijd op ons terras of in ons paviljoen, waarbij contact en saamhorigheid centraal staan. Uiteraard is ‘Maaltijd voor Iedereen’ in deze vorm nu niet mogelijk. Daarom zijn we op zoek gegaan naar andere manieren om dit concept door te voeren. In samenwerking met De Kronenberggroep en Chefkok Ron Blauw hebben we culinaire maaltijden langsgebracht bij de seniorenhuizen. Daarnaast maken wij zelf ook regelmatig maaltijden die we langsbrengen of die bij ons worden afgehaald.

De maaltijden zijn mogelijk gemaakt door Kroonenberggroep en Ron Blauw

Telefoonlijn

Veel senioren zitten nu nog meer in isolement. Daarom zijn we een telefoonlijn begonnen om zij die daar behoefte aan hebben regelmatig op te bellen voor een praatje. Wij ervaren dat regelmatig sociaal contact onze doelgroep veel goed doet.